Witaj na stronie Sanktuarium MB Królowej Pokoju w Otyniu

Sakramenty święte

Sakramenty święte

Co jest potrzebne do sakramentu Chrztu?

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Aby zgłosić dziecko do chrztu należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 1. Akt urodzenia dziecka (oryginał).
 2. Jeśli dziecko nie jest z terenu Parafii w Otyniu, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania(nie meldunku) dziecka.
 3. Dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres, zawód.
 4. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie przyjętego sakramentu Bierzmowania oraz zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka). Chrzestnym nie może być osoba mieszkająca w związku cywilnym czy w konkubinacie.
 5. Rodzice i chrzestni muszą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu nauk przed chrzcielnych.

Obecnie, nauki chrzcielne organizowane są w piątek po 2 i 4 niedzieli miesiąca!

Co jest potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa?

Przed zawarciem związku na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty i informacje:

 1. Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z Parafii w Otyniu należy dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej z parafii obecnego zamieszkania (nie zameldowania) któregoś z narzeczonych.
 2. Świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania) dokument ważny jest 6 m-cy!
 3. Data i miejsce przyjęcia I Komunii św.
 4. Zaświadczenie ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
 5. Ostatnie świadectwo religii ze szkoły średniej.
 6. Dowód osobisty. (do wglądu)
 7. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (dokument ważny jest 6 m-cy). W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Narzeczeni zgłaszają się na pierwsze spotkanie razem do Kancelarii najpóźniej 3 miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego.