Witaj na stronie Sanktuarium MB Królowej Pokoju w Otyniu

Duszpasterze

Proboszcz

ks. kan. Zbigniew TARTAK

Wikariusz

ks. mgr Paweł MYDŁOWSKI

Parafia

W 2003 r. proboszczem parafii w Otyniu został ks. kan. Grzegorz Sopniewski. Kościół przeszedł kapitalny remont. Renowacji poddane zostały ołtarze – główny i boczne oraz ambona, konserwacji zabytkowe obrazy i rzeźby.

W 2003 r. reaktywowana została pielgrzymka z figurą Matki Bożej z Otynia do Klenicy. W drodze do Klenicy figura nawiedziła kolejne miejscowości: Bobrowniki, Niedoradz, Czarną, Dąbrowę, Zabór, Milsko, Przewóz i Bojadła. Następnego dnia rolnicy udający się z diecezjalną pielgrzymką z Klenicy na Jasną Górę nieśli figurę do Bojadeł. 25 maja 2004 r. figura Matki Bożej Klenickiej przeniesiona została z ołtarza bocznego do ołtarza głównego.

8 grudnia 2005 r. – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – bp Adam Dyczkowski podniósł kościół w Otyniu do rangi sanktuarium, a 25 czerwca 2006 r. odbyły się tu obchody jubileuszu 350-lecia obecności figury, połączone z uroczystą rekoronacją Dzieciątka Jezus i Matki Bożej.

Od 2016 roku proboszczem parafii, a zarazem kustoszem Sanktuarium jest Ks. Zbigniew Tartak. Kościół w tym czasie został odmalowany, a renowacji poddano zabytkowe organy. Dodatkowo wymieniony został system alarmowy, który uległ zniszczeniu podczas katastrofy budowlanej. Zainstalowano również nowoczesny system monitoringu, który z jednej strony ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo, a z drugiej ułatwić transmisję uroczystości online.

Katastrofa budowlana

W dniu 8 sierpnia 2012 roku przed godziną 16.00 runęła wieża kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu. Była to jedna z największych katastrof budowlanych w regionie. Przez ok. 3 miesiące parafianie nie mogli wejść do kościoła.

Jak wspominał ówczesny kustosz i proboszcz parafii Ks. Kan. Grzegorz Sopniewski, dla wielu parafian i pątników był to najdłuższy Adwent. Figura została wyniesiona z kościoła, a Msze św. odprawiane były w byłych salkach katechetycznych lub na ścieżkach drogi krzyżowej wokół kościoła, a potem w szkole.

Dzięki staraniom księdza proboszcza udało się w szybkim tempie odbudować wieżę. Zorganizował on wsparcie z wielu programów i dotacji, a dodatkowo zmobilizował ludzi i instytucje do tego, by prace ruszyły jak najszybciej. Odbudowa rozpoczęła się wiosną 2013 roku, a już 8 grudnia – czyli w ósmą rocznicę utworzenia Sanktuarium odbyła się uroczystość wbudowania kamienia węgielnego pochodzącego z Nazaretu.

Podczas mszy św. Celebrowanej przez biskupa Pawła Sochę odbyło się poświęcenie zrekonstruowanej wieży kościoła. W grudniową niedzielę spotkali się przedstawiciele wielu instytucji, darczyńców, księża oraz społeczeństwo, które wyraziło wszystkim wdzięczność za trud odbudowy i powrotu charakterystycznego obiektu do pięknego krajobrazu miejscowości.