Witaj na stronie Sanktuarium MB Królowej Pokoju w Otyniu

Kancelaria Parafialna

W kancelarii parafialnej :
realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem, pogrzebem, wydawanie metryk czyli świadectwa chrztu św., zamawianie intencji Mszy św., przyjmowanie na wypominki, zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej, porady duszpasterskie.

Kancelaria czynna w:
soboty
w godzinach: od 9.00 do 10.00

Z wyjątkiem okresu wizyty duszpasterskiej, świąt i uroczystości, jeżeli przypadają w sobotę. Prosimy także o sprawdzenie w ogłoszeniach duszpasterskich!

WEZWANIA DO CHOREGO: 24 h

ZGŁOSZENIA POGRZEBÓW O KAŻDEJ PORZE DNIA.

Wszelkie zaświadczenia mogą odbierać osoby do tego uprawnione: dla osób niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni. Dla osób pełnoletnich tylko osoby, których sprawa dotyczy. W wypadku osób mieszkających za granicą lub w dużej odległości od Parafii możliwe jest wysłanie zaświadczeń drogą listową (na adres konkretnej parafii gdzie udzielane są sakramenty) – takie osoby prosimy o kontkat e-mail. Podstawa prawna KIOD: “Każdy ma prawo do żądania i otrzymania, osobiście lub za pośrednictwem prawnie ustanowionego pełnomocnika, certyfikatów, wyciągów, świadectw, w postaci kopii lub dokumentu autentycznego, zawierających dane jego dotyczące”. (Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim art. 11, punkt 4 oraz art. 34, punkt 1; informacje na stronie: https://kiod.episkopat.pl/kiod/informacje-o-kiod ) oraz diecezjalne dokumenty wyjaśniające.

Dane dotyczące przodków ochrzczonych (księgi ochrzczonych) na terenie Parafii, przed 1945 r., przechowywane są w Archiwum Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze – (archiwum.diecezjazg.pl) i tam należy składać różne prośby dot. przodków rodziny archiwum@diecezjazg.pl.
Parafia nie posiada ksiąg sprzed 19475r.!

Duszpasterze

ks. kan. Zbigniew TARTAK

Proboszcz

ks. mgr Paweł MYDŁOWSKI

Wikariusz

Kontakt z parafią

Napisz do nas