Zespół Syjon

Zespół Ewangelizacyjny Syjon

Zespół ewangelizacyjny Syjon powstał w 2015r.  Od tamtego czasu stale posługuje na rekolekcjach ewangelizacyjnych. Modli się za chorych na ciele i duszy na Mszach Świętych z modlitwą o uzdrowienie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu. Organizuje też koncerty uwielbienia. Misją zespołu jest głoszenie Słowa Bożego, uwielbienie Boga i modlitwa wstawiennicza. Opiekunem duchowym Syjonu jest ks. Zbigniew Tartak.

Zespół podczas koncertu ewangelizacyjnego w Lubaniu Śląskim w 2016 roku:

Oprócz prób i stałych spotkań na modlitwie, raz w miesiącu zespół spotyka się na konferencji formacyjnej połączonej z adoracją Najświętszego Sakramentu. Obecnie spotkania te mają charakter otwarty, dołączają do nich osoby pragnące głębiej zaangażować się w dzieło ewangelizacji, posługiwać, rozwijać się w misji głoszenia Słowa Bożego. Spotkania odbywają się w kaplicy Klasztoru sióstr Elżbietanek w Otyniu.