Niedoradz

Kościół filialny p.w. św. Jakuba Apostoła. Pierwsze wzmianki pochodzi z 1376 r.. Budowany w XVII wieku przy wykorzystaniu murów pierwszego kościoła. Budynek kościoła orientowany, jednonawowy przy nieznacznym zachowaniu elementów barokowych. Częściowo przebudowany w XIX wieku w kierunku zachodnim. Obiekt wpisany do rejestru zabytków. W ostatnich latach wymieniono instalację elektryczną i nagłośnieniową oraz wymalowano wnętrze Kościoła . Od 2006 r. prowadzono konserwację ołtarza głównego. Prace prowadziła p. konserwator dr hab. Elżbieta Basiul z Torunia. Mieszkańcy Niedoradza licznie uczestniczyli w manifestacjach wolnościowych w czasie Wiosny Ludów (1848 r. ) Podczas II wojny światowej na terenie Niedoradza hitlerowcy zorganizowali w 1942 r. obóz pracy przymusowej – komando robocze – dla jeńców francuskich ( ok. 80 osób ).Obóz ten podlegał Stalagowi VIII C w Żaganiu, a jeńcy przydzielani byli do pracy w gospodarstwach rolnych do 1945 r.