Bobrowniki

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1384 r. Osadę założyła rodzina Zabeltitz z Otynia. Nazwa wsi związana jest z odłowem bobrów na Śląskiej Ochli.. Od 1645 r. wieś należała do jezuitów rezydujących w Otyniu. Dalsze losy związane są także z Otyniem. To tutaj stoi przydrożny cokół z kopią Figury Matki Bożej z Dzieciątkiem gdzie przez wieki przechodziły i nadal przechodzą pielgrzymki. W 1886 r. przy nazywanej dzisiaj ulicy Lipowej postawiono dzwonnicę do której planowano potem dobudować kościół. Jednak ani ewangelicy ( zamieszkujący w znacznej liczbie tę miejscowość) , ani katolicy nie zdołali tego uczynić. Dopiero w latach 80-tych minionego wieku po drugiej stronie drogi postawiono kaplicę katechetyczną przekształconą potem na miejsce sprawowania nabożeństw.