Ministranci

Opiekunem ministrantów jest ks. Marcin Strzyżykowski. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w soboty o godzinie 10:00 w naszej parafii.