OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 15.11.2020r. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
52820
post-template-default,single,single-post,postid-52820,single-format-standard,theme-borderland,eltd-core-1.1.3,woocommerce-no-js,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll, vertical_menu_with_scroll,columns-3,type1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 15.11.2020r. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Dziś jest XXXIII niedziela zwykła. Jest to niedziela poświęcona ubogim i ofiarom wypadków drogowych.
  2. W przyszłą niedzielę obchodzimy ostatnią niedzielę w roku liturgicznym tj. Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  Taca w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego.
  3. Trwa miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Wypominkami modlimy się przez cały listopad po mszy świętej. Zapraszamy do modlitwy. Przypominamy, że papież Franciszek rozszerzył możliwość uzyskiwania odpustów za zmarłych na cały miesiąc listopad. Warunki odpustu: to stan łaski uświęcającej, nawiedzenia miejsca świętego, modlitwa za zmarłych i przyjęta Komunia święta.
  4. W piątek w naszym Sanktuarium od godz. 17.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
  5. Zgodnie z aktualnymi normami sanitarnymi w kościele może przebywać 1 osoba na 15m2. Prosimy o poważne i ze zrozumieniem potraktowanie nowych wytycznych. 
  6. Dzisiaj zbieramy ofiary na zakup nowego nagłośnienia do naszego Sanktuarium. Bóg zapłać za złożone ofiary.
  7. W tym tygodniu wspominamy: 18.11. – św. Karolinę Kózkównę, dz. i męcz. (wsp. obow.); 20.11. – św. Rafała Kalinowskiego, prezb. (wsp. obow.); 21.11. – Ofiarowanie NMP (wsp. obow.)
  8. Bóg zapłać za ofiary składane na cele remontowe naszego Sanktuarium i potrzeby parafii. Wszystkich darczyńców i ofiarodawców polecamy opiece i wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Pokoju. 

Ks. Proboszcz

Kan. Zbigniew Tartak

Intencje mszy świętych OTYŃ, 15 – 22.11. 2020r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.11.2020r.
godz. 8.00 + Ryszard Jabłecki (20 rocz. śm.), + Klementyna Jabłecka

godz. 12.30 + Monika, Marcel, Zbigniew Langner

 

PONIEDZIAŁEK, 16.11.2020r. 

godz. 18.00 + Malwina i Michał Jersz

 

WTOREK, 17.11. 2020r.
godz. 8.00 + Bolesław, Jadwiga Kowalonek, Maria, Kazimierz Kaczmarek

 


ŚRODA, 18.11.2020r.
godz. 18.00 + Janina Żabienko

 

CZWARTEK, 19.11. 2020r.

godz. 8.00 W int. Macieja o łaskę nawrócenia i w int. rodziców Jolanty i Jerzego

 

PIĄTEK, 20.11.2020r.
godz. 18.00  

 

SOBOTA, 21.11.2020r.
godz. 11.00 + Aniela Babiarczuk

 

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22.11.2020r.
godz. 8.00 + Krystyna Średnicka

godz. 12.30 + Kazimierz Zawalny – int. od Stowarzyszenia Przyjaciół Otynia

Intencje mszy świętych NIEDORADZ, 15 – 22.11.2020r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA –  15.11.2020r.

godz. 9.30 + Jan Bulik i za zmarłych z rodziny

godz. 11.00 + Helena, Leon Żelek, Antonina, Adolf Wierszyła

 

PONIEDZIAŁEK, 16.11.2020r.

godz. 17.00 + Emilia, Józefa (ona), Władysław, Stanisław, Jan i ich rodzice Wieliczko

 

ŚRODA, 18.11.2020r.
godz.17.00 + Marianna Burchart

 

PIĄTEK, 20.11.2020r.
godz. 17.00  + Elżbieta Marcinkiewicz – int. od siostry z mężem i dziećmi z Zawoi

 

SOBOTA, 21.11.2020r. 

godz. 17.00  + Henryk Olesiejuk

 

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA  –  22.11.2020r.

godz. 9.30 + Stanisław, Marek Głębocki

godz. 11.00 za zmarłych z rodziny Bulik, Jędrysiak, Chacińscy, Prosuł i Kopciuch

Komunikat Biskupa Diecezjalnego o ustanowieniu

Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich w Paradyżu

 

Drodzy Diecezjanie,

 

sierpień w naszej Ojczyźnie to tradycyjny czas organizowania pielgrzymek do maryjnych sanktuariów, w trakcie których przedstawiamy Bogu wszystkie nasze intencje, zarówno te osobiste, dotyczące nas i naszych bliskich, jak i te, które są ważne dla naszych chrześcijańskich wspólnot. Czynimy tak ufni w Bożą Opatrzność i opiekę Maryi, która jest dla nas wzorem stawania się uczniem Chrystusa. W tym roku to pielgrzymowanie, z racji panującej pandemii, jest roztropnie ograniczane do małych grup, a czasami nawet pojedynczych osób, zmierzających po maryjnych szlakach do różnych miejsc rozsianych po całej Polsce, po to by dać świadectwo swojej wiary.

Mam wielkie pragnienie, by takich miejsc było coraz więcej również w naszej diecezji. Dlatego uwzględniając żywy i trwający od bardzo długiego już czasu kult Matki Bożej czczonej w paradyskim seminarium, z dniem 15 sierpnia br. ustanawiam kościół rektoralny Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich. Powołując do życia nowe sanktuarium chcę prosić, aby było to miejsce szczególnej modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a także za wszystkich powołanych do służby w Kościele. 

Wybór miejsca na modlitwę w tych właśnie intencjach nie jest przypadkowy. To tutaj od ponad 70 lat formują się kapłani pracujący w naszej diecezji, to tutaj także podczas modlitwy przed obrazem Matki Bożej Paradyskiej rodziły się nowe powołania, a kapłani przeżywający kryzysy powierzali swoją posługę opiece Maryi i zostawali wysłuchani. Dlatego pragnę, abyśmy w tym miejscu dalej prosili naszą Matkę o orędownictwo za powołanymi w naszej diecezji. Jest to ważne szczególnie w obliczu kryzysu powołań, który dotyka nasze wspólnoty i niesie zagrożenie, że w przyszłości w wielu parafiach zabraknie duszpasterzy.

Kryzys nie może nas jednak skłaniać do obniżania wymagań stawianych kandydatom do święceń, wręcz przeciwnie, musi motywować do przygotowywania młodych ludzi do kapłaństwa świętego, otwartego na ludzi potrzebujących pomocy i zdolnych do budowania lokalnych wspólnot. By było to możliwe, sami kandydaci do święceń muszą doświadczyć wspólnoty wiary, osiągnąć ludzką dojrzałość i stać się uczniami Chrystusa. Dlatego od października – pozostając alumnami seminarium w Paradyżu – będą przebywać w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp. Zmiana miejsca ich formacji związana jest z koniecznością podjęcia poważnych prac remontowych w gmachu paradyskiego seminarium. Jestem przekonany, że gorzowski instytut zapewni klerykom dobre warunki formacji i da okazję do nowych duszpasterskich doświadczeń, zaś paradyski kompleks pocysterski nabierze jako sanktuarium jeszcze większego duchowego znaczenia i nowego blasku.

Ufając, że Bóg będzie wzbudzał nowe powołanie do służby kapłańskiej w naszej diecezji w sercach wielu młodych ludzi, zapraszam wszystkich Drogich Diecezjan do pielgrzymowania do nowo powstałego sanktuarium w Gościkowie-Paradyżu, i wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Zielona Góra, 6 sierpnia 2020 r. 

Znak: B2-/20 

 

–––––––––––––––––––––––––

 

Powyższy komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego należy odczytać wiernym
w niedzielę, 9 sierpnia 2020 r., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

 

Ks. Piotr Kubiak 

Wikariusz Generalny

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz