Ogłoszenia Parafialne na XXI Niedzielę Zwykłą 23.08.2020
52767
post-template-default,single,single-post,postid-52767,single-format-standard,theme-borderland,eltd-core-1.1.3,woocommerce-no-js,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll, vertical_menu_with_scroll,columns-3,type1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Ogłoszenia Parafialne na XXI Niedzielę Zwykłą 23.08.2020

1. Dzisiaj XXI Niedziela zwykła.

 

2. 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej.

 

3. W niedzielę 5 września będziemy gościli w naszej parafii świeckich
ewangelizatorów ze Szczecina, Agnieszkę Zuzelską i Henryka Krzoska.
Przybliżą nam Oni ideę Kręgów Biblijnych, których celem jest bliższe
poznanie Boga i pogłębienie kontaktu z Nim przez Słowo Boże. Także
przy naszym Sanktuarium we wrześniu rozpoczną się spotkania dla
mężczyzn. Celem tych spotkań będzie kształtowanie męskiego serca na
wzór Biblijnych bohaterów jak św. Józef, Mojżesz, Dawid. Już teraz
serdecznie zapraszam, pierwsze spotkanie będzie 19 września o 18:00.

 

4. W dniach od 11 do 13 września przy naszym Sanktuarium odbędą się
Rekolekcje Małżeńskie krok 2.

 

5. Jest również propozycja i zaproszenie dla kobiet, spotkań ” Najlepsza
cząstka”, których celem jest odkrywanie swoich wartości i godności w
oparciu o Słowo Boże. Od ponad roku prowadzi je przy naszym
Sanktuarium w Fundacji Blisko Domu Agnieszka Zuzelska- świecki
ewangelizator z diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Terminy już wkrótce
na stronie i fb Sanktuarium.

 

6. Od września rozpoczną się w parafii spotkania modlitewno-biblijne. Jest
to kontynuacja spotkań uwielbieniowych, które odbywały się w klasztorze
sióstr Elżbietanek. Będą się one odbywały w każdy czwartek o 19:00. Już
teraz zapraszamy wszystkich pragnących pogłębić swoją więź z Bogiem i
znajomość Słowa Bożego.

 

7. W zeszłą Niedzielę zebraliśmy ofiary na nowe nagłośnienie do naszego
Sanktuarium: w Zakęciu 212zł / w Bobrownikach 203zł / w Niedoradzu
590zł61gr /w Otyniu 1215zł i 10 euro

 

8. W środę o 19.00 nauka przed chrztem św.

 

9. Przypominamy o przestrzeganiu zasad sanitarnych związanych z
pandemią, oraz o posiadaniu maseczek ochronnych.

 

10. W tym tygodniu wspominamy w poniedziałek 24 sierpnia Święto Św.
Bartłomieja Apostoła, w czwartek 27 sierpnia wspomnienie Św. Moniki,
w piątek 28 sierpnia Św. Augustyna Biskupa i Doktora Kościoła, w
sobotę 29 sierpnia wspominamy męczeństwo Św. Jana Chrzciciela.

 

11. Całą wspólnotę i wszystkich ofiarodawców polecamy szczególnej opiece
Matki Bożej Królowej Pokoju.

 

Ks. Proboszcz Zbigniew Tartak

Komunikat Biskupa Diecezjalnego o ustanowieniu

Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich w Paradyżu

 

Drodzy Diecezjanie,

 

sierpień w naszej Ojczyźnie to tradycyjny czas organizowania pielgrzymek do maryjnych sanktuariów, w trakcie których przedstawiamy Bogu wszystkie nasze intencje, zarówno te osobiste, dotyczące nas i naszych bliskich, jak i te, które są ważne dla naszych chrześcijańskich wspólnot. Czynimy tak ufni w Bożą Opatrzność i opiekę Maryi, która jest dla nas wzorem stawania się uczniem Chrystusa. W tym roku to pielgrzymowanie, z racji panującej pandemii, jest roztropnie ograniczane do małych grup, a czasami nawet pojedynczych osób, zmierzających po maryjnych szlakach do różnych miejsc rozsianych po całej Polsce, po to by dać świadectwo swojej wiary.

Mam wielkie pragnienie, by takich miejsc było coraz więcej również w naszej diecezji. Dlatego uwzględniając żywy i trwający od bardzo długiego już czasu kult Matki Bożej czczonej w paradyskim seminarium, z dniem 15 sierpnia br. ustanawiam kościół rektoralny Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich. Powołując do życia nowe sanktuarium chcę prosić, aby było to miejsce szczególnej modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a także za wszystkich powołanych do służby w Kościele. 

Wybór miejsca na modlitwę w tych właśnie intencjach nie jest przypadkowy. To tutaj od ponad 70 lat formują się kapłani pracujący w naszej diecezji, to tutaj także podczas modlitwy przed obrazem Matki Bożej Paradyskiej rodziły się nowe powołania, a kapłani przeżywający kryzysy powierzali swoją posługę opiece Maryi i zostawali wysłuchani. Dlatego pragnę, abyśmy w tym miejscu dalej prosili naszą Matkę o orędownictwo za powołanymi w naszej diecezji. Jest to ważne szczególnie w obliczu kryzysu powołań, który dotyka nasze wspólnoty i niesie zagrożenie, że w przyszłości w wielu parafiach zabraknie duszpasterzy.

Kryzys nie może nas jednak skłaniać do obniżania wymagań stawianych kandydatom do święceń, wręcz przeciwnie, musi motywować do przygotowywania młodych ludzi do kapłaństwa świętego, otwartego na ludzi potrzebujących pomocy i zdolnych do budowania lokalnych wspólnot. By było to możliwe, sami kandydaci do święceń muszą doświadczyć wspólnoty wiary, osiągnąć ludzką dojrzałość i stać się uczniami Chrystusa. Dlatego od października – pozostając alumnami seminarium w Paradyżu – będą przebywać w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp. Zmiana miejsca ich formacji związana jest z koniecznością podjęcia poważnych prac remontowych w gmachu paradyskiego seminarium. Jestem przekonany, że gorzowski instytut zapewni klerykom dobre warunki formacji i da okazję do nowych duszpasterskich doświadczeń, zaś paradyski kompleks pocysterski nabierze jako sanktuarium jeszcze większego duchowego znaczenia i nowego blasku.

Ufając, że Bóg będzie wzbudzał nowe powołanie do służby kapłańskiej w naszej diecezji w sercach wielu młodych ludzi, zapraszam wszystkich Drogich Diecezjan do pielgrzymowania do nowo powstałego sanktuarium w Gościkowie-Paradyżu, i wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Zielona Góra, 6 sierpnia 2020 r. 

Znak: B2-/20 

 

–––––––––––––––––––––––––

 

Powyższy komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego należy odczytać wiernym
w niedzielę, 9 sierpnia 2020 r., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

 

Ks. Piotr Kubiak 

Wikariusz Generalny

Intencje mszy świętych OTYŃ, 26.07. – 02.08. 2020r.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  – 26.07.2020r.
godz. 8.00 + Julianna, Henryka, Tekla i zmarli z rodziny 

godz. 12.30 + Marek Smolicz

 

PONIEDZIAŁEK, 27.07.2020r.
godz. 18.00 + Maria, Marian Filipiak, Józef, Eugeniusz, Sławomir Filipiak, Jan Grudzień

WTOREK, 28.07. 2020r.
godz. 8.00 + Teresa i Józef Karaś, Jan Rogoziński o dar nieba oraz za dusze cierpiące w czyśćcu

ŚRODA, 29.07.2020r.
godz. 18.00 dzięk. – błag. w int. Adriany i jej rodziny o Boże błog., opiekę Opatrzności Bożej i Ducha Świętego za wstawiennictwem M. B. Królowej Pokoju

 

CZWARTEK, 30.07. 2020r.

godz. 8.00 + śp. ks. Bogdan Kusiak


PIĄTEK, 31.07.2020r.
godz. 18.00  w int. wynagradzającej za grzechy

 

SOBOTA, 01.08.2020r. 

godz. 11.00 w int. dzięk. – błag. w 12 – tą rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa Justynki i Jacka Gracz, o Boże błog. dla nich oraz ich dzieci Wiktorii i Aleksandra

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  – 02.08.2020r.
godz. 8.00 + mąż Kazimierz, rodzice, teściowie, siostra Teresa

godz. 12.30 + Józef Marciniak, zmarli rodzice i teściowie, + Maria

Intencje mszy świętych NIEDORADZ, 26.07. – 02.08. 2020r.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.07.2020r.
godz. 11.00 + Horst (20 rocz. śm.), jego rodzice, bracia i dziadkowie

 

ŚRODA, 29.07.2020r.
godz.17.00 + Albert Kopciuch – int. od uczestników pogrzebu

 

PIĄTEK, 31.07.2020r.
godz. 17.00  + Stanisława (ona) Więcek w kolejną rocznicę śmierci

 

SOBOTA, 01.08.2020r. 

godz. 19.00  + Eugeniusz Mucha, jego rodzice i rodzeństwo oraz zmarli z rodziny Osadzińskich i za wnuka Dawida

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.08.2020r.
godz. 11.00 + Wiesława Rynowiecka – int. od Wandy z rodziną

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz